Analys & webbstrategi

Hitta er målgrupp

Vilken är er målgrupp & hur ser deras verkliga drivkrafter ut?

För att er webbplats ska bli så värdefull och nyttig som möjligt är det viktigt att den tar tydligt avstamp i er målgrupps behov, beteende och drivkrafter. Förstår ni hur de egentligen tänker och beter sig i sitt sökande?

Har ni en tydlig definition av er målgrupp? Vilka är det som er webbplats ska rikta sig till och kunna påverka? Ett viktigt startskott för att vi ska kunna göra en webbplats som konverterar/omvandlar är att sätta sig in i målgruppen.

Genom att diskutera och studera deras beteende genom bland annat beteendetester och statistik får vi en bild av vad de söker och hur de surfar. Med denna kunskap som grund kan vi sedan tillsammans sätta den strategiska riktningen och ramverket för er webbplats och på så sätt bättre förstå vilka argument som bör lyftas upp och ges extra fokus på sajten. För i slutändan så vill ju både ni och vi att er nya webbplats skapar resultat. Utan en strategisk målgruppsanpassning riskerar man att chansa för mycket.