Vi är nu digitalbyrån DazyBesök vår nya webbplats!

Analys & webbstrategi

Hitta er målgrupp

Vi heter nu Dazy Digital. Besök vår nya sida om digital strategi här »

För att er webbplats ska bli så värdefull och nyttig som möjligt är det viktigt att den tar tydligt avstamp i er målgrupps behov, beteende och drivkrafter. Förstår ni hur de egentligen tänker och beter sig i sitt sökande?

Har ni en tydlig definition av er målgrupp? Vilka är det som er webbplats ska rikta sig till och kunna påverka? Ett viktigt startskott för att vi ska kunna göra en webbplats som konverterar/omvandlar är att sätta sig in i målgruppen.

Genom att diskutera och studera deras beteende genom bland annat beteendetester och statistik får vi en bild av vad de söker och hur de surfar. Med denna kunskap som grund kan vi sedan tillsammans sätta den strategiska riktningen och ramverket för er webbplats och på så sätt bättre förstå vilka argument som bör lyftas upp och ges extra fokus på sajten. För i slutändan så vill ju både ni och vi att er nya webbplats skapar resultat. Utan en strategisk målgruppsanpassning riskerar man att chansa för mycket.

Vår strategiska process

Vi identifierar kundinsikter som ger er webbplats en tydlig riktning

En del av våra kunder har redan en väldigt tydlig bild av vad som ligger bakom sin målgrupps beteende och– andra vet lite mindre.

För er som vill fördjupa er i hur er målgrupp tänker och resonerar erbjuder Vektorgrafik därför en strategisk förstudie innan vi sätter igång arbetet med att producera webbplatsen. I förstudien identifierar vi hur målgruppen ser på er, era konkurrenter och på marknaden i stort. Vi skapar djupare förståelse för vad det är som gör att de väljer en leverantör framför en annan.– I nästan alla kategorier handlar det om betydligt fler saker än bara priset. –Vi reder ut vilka argument som skulle göra att ni kan bli det föredragna valet i just er kategori.

Naturligtvis har ni god nytta av dessa strategiska insikter för hela er varumärkesarbete och alla era marknadsaktiviteter,– från kommunikation och försäljning till produktutveckling, och vi kan givetvis hjälpa er att förstå hur ni ska ta till er dessa insikter även i ert övriga arbete och inte bara för er kommande webbplats.

Vi har en mycket tydlig process för hur vi genomför detta strategiska arbete, och anpassar den givetvis efter just era behov. I grunden handlar det om att identifiera de viktiga insikter som styr er målgrupps val, beslut och beteende och därefter tar vi dessa insikter steget vidare och ser hur det ska påverka er webbplats för att den ska bli så målgruppsanpassad som möjligt.