Vi är nu digitalbyrån DazyBesök vår nya webbplats!

Fortum

Datahallen sprider värme

Ett nytt affärsområde

Fortum återvinner värme

Vektorgrafik deltog i utformningen av Fortums nya koncept Öppen Fjärrvärme.

Med Fortums nya affärsområde Öppen Fjärrvärme kan datahallar och livsmedelsbutiker sälja sin överskottsvärme. Värme och kyla leds tillbaka till våra fjärrvärme- eller fjärrkylanät istället för att släppas ut i luften. Visionen för projektet är att bidra till mer hållbara städer genom att återvinna energi.

XML-import
Varje dag hämtas aktuella prognoser för temperatur och pris in på webbplatsen. Tabellerna är anpassade och tillgängliga även på mobil.
Lösningen

Ny grafisk profil med framtidstänk

Vektorgrafik utformade grafisk profil och tog fram färg, logotyp och typsnitt som dels ska harmoniera med Fortums egna profil och även utstråla framtidstänk och energi.

Webbplatsen byggdes på WordPress med funktioner för flerspråkshantering och koppling till externt system för hämtning av aktuella pris- och temperaturprognonser. Webbplatsen är självklart byggd responsive för att vara tillgänglig i olika plattformar.

Animerat bildspel
Tillsammans med en illustratör skapades ett pedagogiskt bildspel som enkelt förklarar hur Öppen Fjärrvärme fungerar. Små element animeras i bakgrunden för att skapa liv åt illustrationerna.